Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU

Názory čtenářů

Každý z těchto dopisů lze samostatně na internetu sdílet prostřednictvím jeho adresy (získáte kliknutím na jeho nadpis, nebo použitím tlačítka „Poslat e-mailem“).

Pokud nechcete, aby Váš dopis mohli číst také ostatní, prosíme – výslovně to ve svém listu uveďte. Stejně tak v případě, že nechcete zveřejnit své jméno, napište značku, pod kterou jej v rubrice Názory čtenářů máme uvést. Titulky uvozující jednotlivé dopisy jsou redakční. Případné odpovědi členů redakce jsou vyznačeny tučným písmem.

Podivná „optika“ Ondřeje Neffa?

Není žádným velkým tajemstvím, že Aston, vlastním jménem Ondřej Neff, šéfredaktor internetového deníku Neviditelný pes nemá našeho současného i bývalého prezidenta republiky příliš v lásce.

Jen pro připomenutí uvádím namátkou několik   „myšlenek“ z jeho  článků.

Václav Klaus mu prý už od prvních chvil, kdy ho poznal připadal takový nějaký narcistně arogantní“.

Dohodu o podpoře menšinové vlády  ČSSD (tehdy reprezentované Milošem Zemanem)  ze strany ODS, u nás nazývanou opoziční smlouva, nazval Neff skandálním spolčením s Václavem Klausem.

Prezidenta Miloše Zemana nazval „velkohubým bojovníkem proti terorismu,který teď teroristům spíše usnadnil jejich hrůzné snažení“.

nebo

„Teď máme prezidenta hulváta …“

a  také                                                                            

„Zdá se tedy, že lidé vzhlížejí ke žvanilovi, který je ustanoven jako autorita a plácá přesně takové tlachy, které chtějí slyšet.“

Možná už byl pan šéfredaktor tím svým „českoprezidentským bijectvím“ trochu „uondán“, a tak v článku Trumpova zkouška ze dne 7. 1. 2017 obrátil svou pozornost za „Velkou louži“, k nově zvolenému americkému prezidentovi.

„Dva týdny zbývají Donaldu Trumpovi k převzetí úřadu a už stojí před bezpříkladným problémem. Je to doslova zkouška státníkova. Podle dostupných informací je zřejmé, že za úniky informací z demokratické strany skutečně stojí Rusko a jeho tajné služby a že WikiLeaks posloužily jako zbraň v ruské hybridní válce.

Trump doposud neudělal nic nezvratného. Neoficiální zprávy zpochybňoval, ale nikoli tak, aby ze své pozice nemohl vycouvat. Situace je pro něho velmi nebezpečná – vzpomeňme na aféru Watergate z roku 1972, která ve svých důsledcích nakonec stála prezidenta Richarda Nixona úřad. Také v jádře šlo o předvolební pletichy, přičemž Nixon se musel úřadu vzdát ani ne kvůli pletichám, jako kvůli tomu, že lhal.

Trump tedy musí doslova v těchto hodinách udělat něco, co mu zachrání krk, jinak vstoupí do Bílého domu nikoli levou nohou, ale nacouvá do něho zadkem a hrozí mu nebezpečí, že bude vykopnut.“

Dlouho mu ale „americká nota“ nevydržela a vrátil se zpět do milované vlasti.

„Obraťme se k našemu rybníku. Není nejmenších pochyb o tom, že u nás fungují desítky takových Assangeů. Takový Protiproud je stoka plná hnusné prolhané propagandy. To je ale jen jeden web, lze jich jmenovat desítky. Co dělají naše tajné služby, naše orgány určené k ochraně země, jak brání Česko proti této subverzi?“

Tak si to stručně shrňme.

O našich dvou prezidentech má  Ondřej Neff zcela jasno. Ten bývalý je narcistně arogantní, ten současný zase velkohubý bojovník proti terorismu, hulvát a žvanil, který plácá tlachy.

A ten americký, nově zvolený, by prý mohl nacouvat do Bílého domu zadkem a hrozí mu nebezpečí, že bude vykopnut.

Ale i  o některých médiích ví pan Neff prakticky všechno.  Takový Protiproud je stoka plná hnusné prolhané propagandy.“

Škoda jen, že pan šéfredaktor nepodrobil své konstruktivní a objektivní kritice také  Českou televizi,  které  za překroucené, nepravdivé a lživé informace  musíme ze zákona ještě platit.

Zajímalo by mě i jeho hodnocení Lidových novin, prodloužené to ruky  majitele velké firmy a ministra financí. Zejména hodnocení prvního českého ryze internetového deníku Neviditelný pes, který vychází ve spolupráci se serverem Lidovky.cz a jehož je, jak již bylo uvedeno, šéfredaktorem.

Tam   pan Neff  bez skrupulí     uráží  současného prezidenta republiky, ale na  slušně  (myšleno bez sprostých a urážlivých slov) napsanou úvahu o rozhodnutích prezidenta Edvarda Beneše již „prostor“ nezbývá.

Neměl by si tedy pan šéfredaktor nejprve zamést před vlastním prahem?

Na věci nemění nic ani to, že na Neviditelném psu dostávají prostor i takoví  „výtečníci“,

jako Ota Ulč, Benjamin Kuras, Lukáš Lhoťan nebo Marek Loužek, kteří jsou na serveru Pravda láska monitoring vedeni jako potenciální nepřátelé státu.

O Centru proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo při Ministerstvu vnitra se naopak pan Neff vyjadřuje až s neuvěřitelnou naivitou. Prý máme zachovat chladnou hlavu. „Až nám ji začnou oblbovat,  protestujme, ale zatím nehnuli prstem a vůbec netušíme, co chtějí dělat. Nejspíš to nevědí ani oni.“

Já si, na rozdíl od pana šéfredaktora, myslím, že oni vědí až moc dobře, co budou dělat!

A že by ho pak ještě nechali protestovat ???

Kde se bere v panu Neffovi ta bohorovnost, s jakou  dehonestuje např. Protiproud?

Nespolupracuje náhodou s „expertní“ organizací na odhalování propagandy, jakou  jsou např. Evropské hodnoty?

Nevzal si mustr z geniálních studentů Masarykovy university, kteří umějí rozpoznat, co je propaganda a připravují k tomu i jakousi „kuchařku“?

Nebo mu jen učarovali někteří umělci, jako např. herec Jiří Mádl, který nedávno tak dojemně vysvětlil:

„Snažím se nebýt laciný a nelhat. Vždy se nejvíce snažím zareagovat v okamžiku, kdy někdo v politice lže nebo je laciný a ostatní nemají – teď nikoho neurážím – schopnost nebo čas to rozpoznat. A právě v tomto momentě přichází ve všech společnostech prostor pro umělce, aby na to upozorňovali. Víc se po nich ani chtít nemůže.“

Buď jak buď, optika  pana Neffa se mi zdá poněkud podivná.

Zdeněk Lanz

Nastane čas antikrista

Dobrý den pane Hájku,

přečetla jsem si na Vašich stránkách velmi aktuální článek od M. Adamse.

V souvislosti s tímto jsem si dovolila napsat Vám následující. Globální politická situace se najednou kardinálně pro mnohé změnila. Kosmopolitní liberálové utrpěli všude porážku. Jejich lídři – strůjci osudů se najednou stali pustými figurkami, zbavení ducha, síly, schopní jen na prázdná slova. 
Domnívám se však, že my - věřící lidé, přidržující se tradičních křesťanských hodnot, pociťujeme, že je ještě brzy na radovánky. Liberálové z politiky odcházejí, ale zůstává po nich strašný odkaz – amorální masová kultura a umění, primitivní sdělovací prostředky včetně internetu z velké části naplněné obsahem, který mění lidi v primitivní bytosti ve všech smyslech. Z tohoto důvodu je tedy zatím předčasné doufat, že se naše bílá západní civilizace pozvedne k duchovně-mravním výšinám. 

Globální politická situace se nečekaně změnila a hlavní výsledek spočívá v odmítnutí přechodu ke světové tyranii za pomocí třetí světové války nebo celosvětové chaotizace. 

Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností tkví v dvojpolárním světě. Na jednom pólu budou stát USA s jejich satelity, na druhém Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. V obou pólech se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na státní kapitalismus, v němž nebude místa pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Samozřejmě, všechno bude maskováno blahými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením. Napětí, vojenská konfrontace mezi póly postupně zaniknou. Vzájemná konkurence mezi póly bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace, automatizace. Průmyslová výroba nebude prakticky vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude postupně člověk zaměněn umělým intelektem. Svět se sedmimílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku, kde pracovat nebude povinností, a miliardy lidí budou osvobozeni od každodenní povinné práce. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem zachovávajícím loajalitu a že nepředstavují hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recividisté, těžko vychovatelní a se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - infarkt, mrtvice, atd.).

Kulturní prostor v obou pólech se bude postupně z hlediska obsahu srovnávat. Pod záminkou úplné lidské svobody v kultuře, v umění, bude dovoleno vše, budou zlegalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neohraničená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry, veřejné orgie, které jen napadne zvrácená fantazie, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

Všechny utopii a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v části neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejné úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidí nehrozí. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setře veškerý rozdíl mezi oběma póly a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas k projevení se antikrista. Postupně lidský skot naplní Zemi...

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy bude lidstvo moci vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání zušlechťující člověka. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně nižší, než ta, o které píši výše. Důvodem je praktická neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Hollywood, pistolo-postelová popkultura, vzdělání zbavené mravní výchovy, primitivní a zvrácený obsah internetu bez přestávky realizují svou temnou funkci - připravují masy lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život plný zábavy a požitků všichni dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.

Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale my nemůžeme být jako pštrosy schovávající hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat lidem oči na tuto budoucí amorální totalitární společnost všeobecného materiálního dostatku. Především je třeba bojovat za mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

Srdečně

Karpova

Úvahy o sestřelení letadla s Alexandrovci

Dobrý den redakce, 

23. 12. 2016 podepsal Obama zákon, který předpokládá dodávky přenosných protiletadlových komplexů syrské opozici.

25. 12. 2016 havaroval ruský Tupolev.

1. 1. 2017 McCain, jak píšete "záhadně navštívil" Gruzii.

Nemůžu si pomoci, ale působí to na mne dojmem, že USA dodaly džihádistům nějaký protiletadlový komplex typu Stinger a propašovali ho z území Gruzie na území Abcházie do blízkosti hranic s RF a letiště v Adleru, kde se jim podařilo sestřelit ruský Tupolev. Američané si tak na den, kdy se v USA obdarovávají u vánočních stromků, nadělili takovéto velkolepé překažení ruských oslav vítězství v Aleppu a Mccain o pár dní později navštíví na děkovné návštěvě americkou vojenskou základnu v Gruzii.

Jak vím od svých známých, na hranici mezi RF a Abcházií bývají dlouhé fronty při odbavení. Přeci jen je z toho cítit, že v Abcházii nefunguje taková ostraha hranic jako v RF a že Abcházie přeci jen není RF. Patrně není takový problém dostat své lidi z Gruzie do Abcházie i vzhledem k tomu, že Abcházie byla ještě nedávno formálně územím Gruzie.  Americká základna v Gruzii je skvělým zázemím k takovéto akci.

Protiletadlové systémy typu Stinger mají omezené možnosti výškového dostupu a dálkového dosahu. Veřejné údaje činí 4800 metrů výškového dostupu a 8000 m dálkového dosahu, nehledě na možné upravené a vylepšené dosud utajované modifikace. Horský terén může tyto parametry o něco vylepšit. Díky těmto charakteristikám bývají používány teroristy v blízkosti letišť.

I veřejně udávané parametry umožňují zasáhnout startující letadlo z území Abcházie. Dokonce skvěle sedí na vzdálenosti komplikací ruského Tupolevu. Pokud jsou mé informace správné, byl zasažen levý motor, což by celou teorii jen potvrzovalo. Zrovna tak by to vysvětlovalo nález motoru Tupolevu 3 km od ostatních částí letadla, neboť rakety Stinger se sami navádějí na tepelnou stopu motorů letadel či helikoptér. 

Obamův zákon a patrně nějaký Čečenec mohly sloužit jako krytí pro případný nezdar akce a dopadení útočníka.

Zatím jsem se s takovouto variantou událostí katastrofy nikde nesetkal. Pokud máte možnost dát tuto verzi k rozpracovaní nějakému fundovanému odborníku, tak vás prosím o její předání. 

S pozdravem Martin Štrajbl

Ještě jeden pozdrav za všechny další

Vážení a milí přátelé v redakci Protiproudu!

Posíláme Vám VŠEM do Nového Roku 2017 srdečné a upřímné pozdravy s přáním všeho nejlepšího! Hodně zdraví, to v první řadě, neb ostatní jak známo, přijde samo! Vaši práci oceňujeme a těšíme se vždy na nové články, jejichž úroveň je nepřekonatelná! 

Na shledanou v Novém Roce!

Za celou rodinu zdraví

Jitka Neubergová, t. č. Vídeň

Ministr kultury a ministr pravdy

Vazena redakce,

nelze nez zcela souhlasit se zavery pana Soucka, ktere uvedl k prohlaseni "Ministra kultury" Hermana. Tento pan opravdu postrada zakladni historicke vzdelani vzhledem k funkci, kterou zastava... "kozel zahradnikem?". V teto souvislosti je take nutno zminit dalsi jeho "slabost" pro Sudetske Nemce, ktere pri svych navstevach v Nemecku udajne oslovuje "mili krajane". A do tretice vseho dobreho, tento pan, s aroganci jemu vlastni, razi svou vlastni verzi zahranicni politiky jejim svevolnym porusenim, v primem rozporu s vladou, jejimz, zahadne, je stale clenem.

Setkani s Dalajlamou, jako jeden z jejich predstavitelu, nema snad nikde jinde na svete obdoby. Obyvatele Tibetu by mu pravdepodobne mohli doplnit vzdelani a poucit ho o otrockem systemu, ktery vladl v teto zemi za predchuzcu dnesniho Dalajlamy. Tolik tedy o vztahu pana Hermana ke kulture, kterou, jako ministr, by mel ctit. Predevsim tu jeho vlastniho naroda. Skoro se nelze ubranit otazce, zda tento arogantni jedinec netrpi temer klinickou "nenavisti" k tomu, z cehoz vysel. Rozhodne vsak by mel ulehnout na psychiatrickou pohovku. Mohla by vzniknout celkem zajimava teze, "Pohled do vlastizradcovy duse". 

Velmi citlive tema, kteremu by se asi radi vyhnuli i dalsi clenove ceske vlady. Takovy pan Sobotka, ktery "hrima" o nepripustnych kvotach pro ilegalni migraci, ale jehoz vlada "pokradmu" vyclenila stovky milionu korun na jejich "nemoznou integraci", hluchy a slepy k jejim nasledkum v celem zapadnim svete, ale vzdy pripracen ronit "krokodyli slzy" nad osudem jejich obeti. Jeho "spriznena duse" Angela Merkelova, ktera jiz v roce 2010 verejne prohlasila, ze multikultura "nepracuje", nahle razantne zmenila nazor. Ekonomicky motor Evropy potreboval "zkvalitnit palivo". Tu mas, certe kropac, a stalo se. 

Aby Cesi nezustali pozadu za "osvetou" populace, pan Chovanec moudre usoudil, ze "Ministerstvo Pravdy" jiste bude prinosem k tomuto cili. Ten neznaboh Putin si opravdu dela co chce, dokonce sam zvolil Trumpa do Bileho domu.  Pan ministr, ktery ocividne roste co do objemu a hmotnosti, se asi inspiroval u pani Valachove, to je ta drobna dama pres vzdelani, ktera chce spojovat lokalni vlacky s rychliky. Timto, jak se domnivam, chce resit nezamestnanost v Ceske republice, jelikoz stavy ve statnich institucich vucihlede rostou, musime trochu zbrzdit ten "klapot" ceske ekonomiky, co by tomu, probuh, rekl Brusel, ani nelze domyslit. Mozna by reagoval novou normou na toaletni papir. Buh s nami a zle pryc...

Srdecne do Prahy zdravi George Smekal, Ontario, Canada.   

1 2 3 4 5 ... 65
REKLAMA
reklama

NEJČTENĚJŠÍ

Pět dnů do inaugurace: Chystá se na Trumpa atentát? Obviní z něj Rusko? Tanky se valí k ruským hranicím. Protesty v Německu. Polsko v roli užitečného idiota. Raketová obrana nebe nad Moskvou má pohotovost

Pět dnů do inaugurace: Chystá se na Trumpa atentát? Obviní z něj Rusko? Tanky se valí...

REKLAMA
REKLAMA

EDITOROVA VOLBA

Tajemný Štědrý den, večer a noc: Stane se zázrak. Světlo prolomí tmu. Jsme obklopeni jen nejistotou a důvodnými obavami o náš svět? Mocná naděje v jesličkách a poselství z Fatimy. Radujme se, křesťané!

Tajemný Štědrý den, večer a noc: Stane se zázrak. Světlo prolomí tmu. Jsme obklopeni jen...

REKLAMA

NEJVÍCE DISKUTOVANÝ

Slovo do pranice: Kdepak hackeři a tajné ruské spiknutí proti USA! Jen - taková &quote;obyčejná&quote; vražda. Žádné prolomené kódy. Stačila jedna fleška. Proč musel zemřít mladý člen Demokratické strany? Jeho odkaz plný odhodlání a poučení o datlích

Slovo do pranice: Kdepak hackeři a tajné ruské spiknutí proti USA! Jen - taková "obyčejná"...

REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky