Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU

Názory čtenářů

Každý z těchto dopisů lze samostatně na internetu sdílet prostřednictvím jeho adresy (získáte kliknutím na jeho nadpis, nebo použitím tlačítka „Poslat e-mailem“).

Pokud nechcete, aby Váš dopis mohli číst také ostatní, prosíme – výslovně to ve svém listu uveďte. Stejně tak v případě, že nechcete zveřejnit své jméno, napište značku, pod kterou jej v rubrice Názory čtenářů máme uvést. Titulky uvozující jednotlivé dopisy jsou redakční. Případné odpovědi členů redakce jsou vyznačeny tučným písmem.

Nejlepší doporučení

Vážení přátelé Kontraprouďáci, 

dovolte starému muži, abych vás všechny opět srdečně pozdravil, jsa naplněn trochou optimismu, neb jsem dnes si přečetl vaše fejetony, na které mně nezbylo mnoho času, ánžto jsem byl zaneprázdněn sháněním poukazu na "Jarní galoše pro české seniory" (to byl fór samozřejmě), byl jsem mimo tuto gubernii.

Zcela bez diskuse, líbíte se mně čím dál, tím více. Máte, jak se říká Šmrnc. Přátelé, fejeton Honzy Mařenky z 23.3.2017 (pozdravujte ho prosím) jsem si poopravil (vypůjčil) a protože jsem cítil potřebu sdělit něco Jakubovi Jandovi z Evropských hodnot, trochu jsem si ho upravil. Ten mladičký přitroublík, mně již delší dobu, jak se říká mezi námi starci - pije krev...

Prouďáci, přátelé. Je dobře, že existujete.

Vaše umístění v tabulce "sledovaných", kterou Evropské hodnoty vytvořily, je tím nejlepším doporučením pro normální, ještě duševně zdravé občany. Zdravím vás všechny a přeji vám hlavně zdravý, sílu a stále ten nadhled! Držme si palce, přátelé

J. T.

Plzeň

Konec s ČT

Vážení v redakci Protiproudu,

po přečtení posledního příspěvku pana Petra Hájka z 23. 3. jsem se rozhodla odhlásít ČT a dál již nesponzorovat tuto vlastizrádnou a zaprodanou organizaci. Ušetřené peníze budu posílat tam, kde ještě pracují Češi, normální lidé, nezblblí, nezaprodaní... Určitě to bude Protiproud a několik jiných nezávislých webů. Toto vidím v současnosti jako jedinou možnou cestu ke změně.

Ještě jednou děkuji. Vaše zpravodajství mi dává sílu přežít.

Marie Novotná

Jak jsem „prošvihnul“ konkurs na generálního ředitele České televize

To, že se bude vybírat nový generální ředitel ČT jsem zaznamenal již před nějakým časem. Ale až dnes ráno, kdy jsem v rádiu zaslechnul, že dnes v 16 hodin (v pondělí 27. 3. 2017) termín přihlášek končí, mě napadlo, že jsem se mohl také přihlásit. Škoda, už to nestihnu, uvědomil jsem si vzápětí.

Ale přesto mi to nedalo, a tak jsem si na stránkách ČT nalistoval, co musí přihláška k výběrovému řízení obsahovat. Jen tak pro zajímavost. A zjistil jsem, že bych  býval mohl všechny požadavky poměrně snadno doložit. 

Posuďte sami.

1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče

2. Rodné číslo

3. Kopie dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky

4. Adresa trvalého bydliště

5. Kontaktní adresa, není-li shodná … 

6. Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

7. Originál z výpisu rejstříku trestů, …

8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu § … („Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti …

9. Čestné prohlášení ve smyslu § …Lustračního zákona

10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů podle § … Zákona o ČT …

11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací specifikováno dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta.

12. Vlastní koncepci fungování a dalšího rozvoje České televize jako televize veřejné služby v rozsahu přibližně 5 -10 normostran A4. V záměru musí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele.

13. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých údajů ……, ve smyslu zákona č 101/2000 Sb. ……, dávám radě ČT Souhlas …..

Souhlasím s tím, aby materiál Koncept dalšího fungování a rozvoje České televize jako televize veřejné služby, byl případně uveřejněn na webových stránkách rady ČT.

„Drobný“ problém bych mohl mít až s bodem 11. Profesní zkušenost!? V televizi jsem sice nepracoval, ale především se zpravodajstvím a publicistikou ČT mám, zejména v posledních letech, velkou zkušenost. A velmi negativní.

Klíčový je zjevně bod 12. Vlastní koncepce fungování a dalšího rozvoje ČT jako televize veřejné služby? 5 – 10 normostran! Tak to nevím. Ale nemělo by to být zas tak komplikované.

Česká televize v žádném případě není televizí veřejné služby. Sice si tak „říká“ a vybírá koncesionářské poplatky, ale tím to také končí.

Po listopadu 1989 se chvilku zdálo, že se Československá televize transformovala z hlásné trouby komunistického režimu na svobodné a nezávislé medium. Ale zdání klame. Česká televize je obrovský, přefinancovaný moloch, který je ovládán úzkou skupinou samozvaných jediných spravedlivých, chcete-li “pravdoláskařů“.

Tento neutěšený stav se v plné nahotě projevil v době tzv. televizní krize koncem roku 2000. To se velká část zaměstnanců České televize postavila proti řádně zvolenému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi a zablokovala veškerou televizní techniku patřící „všemu lidu“. Při tom jim pomáhali i takové „osobnosti“, jako Jan Ruml, Zdeněk Svěrák a mnozí další. Legální vysílání České televize tehdy několik dní probíhalo z provizorních prostor díky technice zapůjčené Vladimírem Železným. Vždyť mu to také ti jediní spravedliví nikdy neodpustili. „Spekulace“ o tom, že prohra v arbitráži „o NOVU“, která stála daňové poplatníky přes deset miliard, nebyla náhodná, ale že vláda tehdy „darovala“ tuto částku „američanům“ za loajalitu této stanice, mají racionální jádro. A Jiřího Hodače „televizní krize“ málem stála život.

Pokud byl někdy pádný důvod pro nasazení URNA (útvar rychlého nasazení) k podpoře demokratických poměrů v polistopadové době, bylo to právě koncem roku 2000 v ČT.

I když to, že velká část občanů již zprávám a publicistice České televize nevěří, je veřejným tajemstvím, mnozí protagonisté této de facto soukromé televize vystupují velmi sebevědomě s tím, že právě ta, dnes už jenom „jejich“, televize je ta jediná spravedlivá, objektivní, pravdomluvná. A tak vysílání, za naše peníze, zahlcují zkreslenými, tendenčními zprávami, skutečnosti, které se jim nehodí „do krámu“ jednoduše zamlčují, jiné překrucují.

Někteří moderátoři jdou dokonce až tak daleko, že si myslí, že když je „jejich“ pořad vysílán až po 22. hodině, mohou svou zákonnou povinnost o objektivních informacích znásilňovat i v přímém přenosu.

O tom, že k výrobě dokumentárních, zábavných, nebo dramatických pořadů, k přenosům z kulturních, sportovních a jiných akcí nepotřebujeme veřejnoprávní televizi jsme se mohli přesvědčit již nesčíslněkrát. Je to sice s reklamou, ale zato bez poplatku.

A na závěr jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele.

  1. Podrobný audit veškerého movitého a nemovitého majetku, lidských zdrojů (zaměstnanců), racionality organizační struktury a potřeby vedoucích pracovníků, formální i neformální spolupráce s třetími osobami včetně toků peněz atd.
  2. Vypracování návrhu zákona o transformaci České televize na státní, zaměřenou pouze na zpravodajství a informace státních orgánů v dobách krizí (živelné pohromy, nebezpečí teroristických útoků, občanské nepokoje, ohrožení bezpečnosti státu apod.). Tímto zákonem by byly zrušeny i koncesionářské poplatky a nahrazeny podstatně nižším příspěvkem ze státního rozpočtu. Došlo by k podstatné redukci majetku včetně televizní techniky a zaměstnanců, včetně jejich platů. Kontrolu by ze zákona vykonávala vláda, parlament a prezident republiky.
  3. V případě neúspěchu ve snaze ČT zestátnit provést kroky k jejímu zrušení bez náhrady. Majetek rozprodat ve veřejných dražbách, zaměstnance propustit dle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Buď jak buď, já už se v následujícím funkčním období generálním ředitelem České televize nestanu.

Budiž tedy můj záměr alespoň vodítkem pro ostatní zájemce o tuto funkci, případně pro nového generálního ředitel České televize, jak by měl postupovat v „zájmu lidu“ České republiky.

Zdeněk Lanz, zájemce o funkci generálního ředitele ČT, který nestihl podat přihlášku

Intelektuální gangsteři

Vazena redakce,

tema, ktere si vybral pan Jakl je jen jednou ukazkou toho, v jake dobe vlastne zijeme. Nicmene, je to jen jeden "pixel" obrazu, ktery je pokradmu tvoren tak zvanymi "intelektualy" nejmene poslednich 200 let, kteri trpi nadrazenosti zvici vzducholode a nemene mensim pohrdanim pro "plebs", ktery nevi, co je pro nej nejlepsi. Je tedy treba ho nutne "zuslechtit". K tomu ucelu byly vlastne vytvoreny Spojene narody a posleze Evropska Unie, ktere, opet, jsou jen dilcimi projekty krome cele rady jinych. Secteno a podtrzeno, lze to vse shrnout pod jedno heslo... Novy Svetovy Rad.

Vsechny tyto "instituce" maji za ukol "mackat vsechny mozne knofliky", aby nasledne "vytocily" i toho nejmirumilovnejsiho obcana, ktery z premiry frustrace resignoval a prestal vubec vnimat vsechny ty nesmysly, kterymi je denne castovan. V mnohem vetsim meritku, ktere se nabizi jako priklad, jsou nekonecne provokace Ruske Federace k vojenskemu konfliktu, ocividna ignorace Evropske Unie muslimskeho "najezdu" na cely kontinent a nasledny stret kultur, ke kteremu zakonite musi dojit drive ci pozdeji. Spise drive... Jinymi slovy, Chaos, ze ktereho ma vzniknout kyzeny Novy Rad. Jeho protagoniste se jiz nedockave tresou az budou nastolovat "poradek", po kterem budou zbidacele masy volat. Snadne, jako vzit diteti dudlik.

Je tedy na biledni, ze tato snuska "intelektualnich gangsteru" se musi citit velmi blizko svemu cili, jelikoz se ani v nejmensim nesnazi ho tajit. S vydatnou pomoci svetovych vlastizradnych vlad, vcetne te ceske, rukavicky byly odhozeny. Tito "podrztaskove" zrejme neznaji ci ignoruji historii. Jen letmy pohled do ni by mel upoutat jejich pozornost z doby neprilis vzdalene.

Francouzska revoluce a vsechny ostatni ktere nasledovaly, vcetne obou valek, se nestaly nahodou, vzdy byly vysledkem "sedych eminenci" v pozadi. Ale obe varianty, revoluce ci valky, maji jeden pruvodni jev, maji ve zvyku "pozirat sve deti". Pan Robespierre a jini by mohli mluvit... jejich "lhuta k pouziti" zrejme mela konecny datum. Pokud si napr. ceska vlada mysli, ze se na ni nikde "nevari voda", mela by razantne prehodnotit svuj milny nazor. Vsechny ty predvolebni "pamlsky" ci vdolky se nekdy preji... snad jen s vyjimkou mladych, kteri maji obrovskou kapacitu pro sladke, aniz tusi, ze si "zadelavaji" na totalitu, ktera zde jeste nebyla. Vcetne te komunisticke.

Se sredecnym pozdravem, George Smekal, Ontario, Canada.

Džihádista v čele Kanady

Vazeny pane Hajku,

muj dnesni prispevek byl inspirovan Vasim clankem s titulem "Odhaleni". Popisujete v nem dosti obsirne udalosti, ktere se nezdaji byt nicim jinym nez globalne organizovanym pokusem o zmatkovem "haseni pozaru" na mnoha frontach na obou stranach oceanu, vcetne Ceske republiky. Nicmene, nemohl jsem odolat Vas informovat o dalsim kroku, tentokrat kanadske Liberalni vlady, v jejimz cele stoji "nas prominentni fracek" Justin Trudeau, ktery si jiz zde vyslouzil prezdivku "Jihadista Justin".

Je pravym synem sveho otce, ktery v sedesatych letech otevrel stavidla emigraci z tak zvaneho "tretiho sveta" a uplne omezil az do te doby tu typicky evropskou, ktera vlastne vybudovala tuto zemi. Tento "milovnik Islamu" dokonce jmenoval kanadskym Ministrem obrany dalsiho Muslima, nasleduje prikladu pana Obamy, jehoz vlada se jimi primo hemzila. Nyni si usmyslel, ze je treba "usmernit" i kanadskou verejnost, ktera neni prave nadsena jeho planem "kulturne obohatit" i tuto zem, ne mene nez tri sta tisici Muslimy.

Proto byl prave schvalen navrh zakona M-103, ktery vlade dava pravomoc postihovat pravne "hanobeni Islamu" v Kanade, tedy sirenim informaci o jeho prave tvari. Pri predvolebni debate s minulym Ministerskym predsedou Harperem dokonce zvysil svuj hlas, kdyz tyz oponoval jeho nazoru, ze kanadsky obcan, ktery bude bojovat na strane Al Kajdy by nemel ztratit kanadske obcanstvi po jeho navratu domu. Tento jediny vyrok by ho teoreticky jiz mel vyradit z voleb... avsak svete div se, navzdory vsemu byl zvolen. Zli jazykove tvrdi, ze to byly kanadske zeny, ktere "omdlevaji" v jeho pritomnosti, ktere ho dosadily do "kresla". Stav dnesni spolecnosti by tomu odpovidal, dava prednost "baleni" pred obsahem.

Za zminku take stoji dalsi "udalost" z minuleho tydne, o ktere se nikde nedoctete, i kdyz se jedna o byvaleho presidenta USA. Souvisi to totiz se zabavenim plavidla americkym federalnim uradem v Karibiku, jmenem "Lady Michelle", (shoda jmen je jiste ciste nahodna), ktere melo na palube ctyri tuny heroinu v cene 125 milionu US. FBI si o tom chtela "pohovorit" s panem Obamou, ale ten prozretelne opustil oblast privatnim letounem a hbite se presunul az do Polynesie, jmenovite Tahiti. (minus rodina)

Tento "raj na zemi" je, jak znamo, francouzska drzava. Proto FBI pozadala francouzske urady a tedy i vladu o povoleni k rozhovoru s nim tam. To ji bylo vyslovne odepreno. S prihlednutim k faktu, ze "seda eminence" Obama, ktera vsemi moznymi zpusoby, financovanymi frakci americke vlady, (Deep state) ktera se nechce smirit s vysledkem voleb a podryva Trumpovu presidenturu na kazdem kroku to vse zacina davat jisty smysl. Jak vidno, ve Statech vlastne probiha "ticha obcanska valka, ktera, v jistem okamziku, ma realnou sanci prerust na pokracovani te prvni v 19.stoleti. Buh nam pomoz...

Se srdecnym pozdravem a pranim vseho dobreho,

George Smekal, Ontario, Canada

1 ... 3 4 5 6 7 ... 73
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky